Astronaut

Stipendiet

För dig som är intresserad av teknik och naturvetenskap

Ett projekt av Vimmerby Kommun och Företagarna

Vill du få en spännande och betald praktik under terminstid?

2017-års stipendiater

Den 23 mars 2017 delades de första två stipendierna ut till Edvin Karahoda och Sandra Reinecke. De kommer nu att få spendera två veckors spännande betald praktik på teknikföretaget Ljunghälls i Södra Vi. Här ser vi de båda tillsammans med Birgitha Sahlin, Barn och utbildningschef och Hans Linnér, vd på Ljunghälls.

Det kommer att ges ny möjlighet att söka astronautstipendiet under vintern 2017/2018.

Foto: Simon Henriksson, Dagens Vimmerby

I september 2015 hade världens astronauter sitt årsmöte i Sverige och cirka 100 astronauter kom till Småland, Kronobergs län och till Vimmerby. Vid astronauternas besök på Ljunghäll AB i Södra Vi överlämnade de två astronauterna en utmaning till Ljunghälls VD och kommunens barn- och utbildningschef.

Företagarna Vimmerby har ihop med Vimmerby kommun enats om att tillsammans stimulera teknik och naturvetenskaplig nyfikenhet hos ungdomar som har sin skolgång i Vimmerby.

Elever på Vimmerby gymnasium som är intresserade av teknik och naturvetenskap kan från i höst söka ett nytt stipendium.

För eleverna är stipendiet är utformat som betald praktik under två arbetsveckor på ett teknikföretag. Varje år skall det vara möjligt för elever att söka stipendiet. De kan även bli nominerade av någon eller några lärare på Vimmerby gymnasium.

Företagarna Vimmerby och Vimmerby kommun vill nu ta ett steg till genom att låta en lärare, som i sin tur särskilt stimulerar sina elever i deras intresse för teknik och naturvetenskap, få ta del av en praktikperiod på något teknikföretag i Vimmerby. Du kommer att ha vikarie på sina lektioner under tiden du är på praktik.

Fotograf: Birgitha Sahlin

Hur får jag som elev eller lärare den möjligheten?

För elever gäller:

  • Du kan själv söka (med motivering om varför och vilket område du är mest intresserad av att utveckla och få insyn i).
  • Du kan bli nominerad av någon annan som ser ditt intresse för teknik och naturvetenskap.
  • Ansökan görs längst ned på den här sidan (senast 10 mars 2017).

För lärare gäller:

  • Du kan själv söka
  • Du kan bli nominerad och då läggs det in i din kompetensutvecklingsplan, utöver den planerade fortbildning du får i övrigt.
  • Ansökan görs längst ned på den här sidan (senast 10 mars 2017).

Juryn som utser vem som blir uttagen består av:

  • Marcus Alsér, Företagarna Vimmerby
  • Henning Solli, Ljunghäll AB i Södra Vi
  • Birgitha Sahlin, barn & utbildningschef Vimmerby kommun
  • Patrik Kinnbom, utvecklingschef Vimmerby kommun

Ansök här